O Nás

Naše společnost

Jako je tomu v případě každého projektu, stála i u zrodu historie naší firmy vize, rozhodnutí a pak první krok. Textura byla založena dvěma přáteli v roce 1980 s přáním stát se jednou z největších textilních obchodních společností v Maďarsku. V důsledku proměny tržního a celosvětového prostředí, k níž mezitím došlo, se společnost, která původně obchodovala s módními oděvními materiály, přeorientovala na obchod s textilní metráží pro pracovní oděvy. Stabilita společnosti přetrvala desetiletí v dobách příznivých i nepříznivých. A tak se sen nakonec stal skutečností.
Mezitím přišly další, ještě smělejší sny: o regionální expanzi a rozšíření působnosti firmy po celé Evropě. Naše cíle a trvalý rozvoj vyžadují, aby měla společnost stabilní operační rámec, bezpečné finanční zázemí, loajální a kompetentní personál a profesionální vedení. Díky tomu všemu se do roku 2000 podařilo dosáhnout toho, že máme obchodní partnery téměř ve všech zemích Evropy a naše vlastní dceřiné společnosti zahájily svou činnost v Chorvatsku, Rumunsku a České republice, odkud jsou naše výrobky dodávány na další dva významné trhy, polský a slovenský. Naše společnost je natolik významná, že ji lze označit za největšího dodavatele textilií pro pracovní oděvy v rámci střední Evropy.
Odhodlání a životaschopnost naší firmy dokládá skutečnost, že jsme se krátce po svém vzniku stali lídrem na trhu v Chorvatsku a Rumunsku, a o totéž se samozřejmě budeme snažit i u našich severních sousedů.
Během naší více než dvacetileté historie došlo ve světě k nespočetným změnám. Padla železná opona, rozšířil se společný trh a byla založena Evropská unie. Čína se stala nejen klíčovým hráčem na světových trzích, ale také velmocí v každém ohledu, a prošli jsme několika menšími či většími světovými finančními krizemi. Při tom všem neztratila společnost Textura ze zřetele své cíle ani stabilitu; za všech okolností brala ohledy na potřeby svých zákazníků a dokázala se plynule přizpůsobovat, rozvíjet a rozšiřovat.
Čerpáme sílu z úspěchů naší minulosti a na základě odhodlání a odbornosti našich zaměstnanců se snažíme o to, aby se naše další sny staly skutečností.

Kvalita

Proč je pro nás kvalita důležitá?

Pro společnost Textura je kvalita důležitá především kvůli našim zákazníkům, ale rovněž kvůli nám samotným. Máme rádi své zákazníky a také své produkty; právě z tohoto důvodu jsme plně odhodláni dodávat kvalitní zboží a služby. Otevřeli jsme vlastní dceřiné společnosti v několika zemích, abychom svým zákazníkům byli schopni poskytovat přímé služby na nejvyšší úrovni.

Jak to chápeme my, kvalita nejsou jen produkty v bezchybné kvalitě, ale také oddaný personál a odborné znalosti, které Textura shromáždila, a které již více než dvě desetiletí předává dalším generacím zaměstnanců.

Aby bylo možné v každém ohledu splnit naše vlastní očekávání i očekávání našich zákazníků, sledujeme životní cyklus našich surovin od vlákna přes výrobu a následně dopravu až k dodání našim zákazníkům. Společnost proto pracuje pouze s vlákny a tkaninami bezchybné kvality, které jsou průběžně kontrolovány a testovány.

Aby bylo možné zajistit tutéž vynikající kvalitu u každé dodávky, využíváme standardizované postupy, které neustále vyvíjíme.

Naše materiály jsou vyráběny v souladu s evropskými normami, které lze zobrazit zde.

Jaké faktory ovlivňují kvalitu tkanin na výrobu pracovních oděvů?

V případě tkanin pro výrobu pracovních oděvů představuje kvalitu mnoho faktorů společně. Důležitá je barevná stálost, stejně jako bezchybná konečná úprava, neporušený obal nebo přeprava zboží bez poškození.

Barva

Jedním z našich nejdůležitějších úkolů je udržovat barevnou konzistenci našich tkanin. Klíčovým faktorem pro zajištění barevné konzistence jsou kontinuální barvicí stroje. Naše textilní výrobky jsou bez výjimky barveny pouze na kontinuálních barvicích strojích, což zaručuje dokonalou barevnou konzistenci v rámci jedné dodávky.
Náš systém obsahuje téměř 2000 barev PANTONE TEXTILE. Z tohoto důvodu, a to bez ohledu na jejich podobnost, jsou dvěma rolím různých barev na skladě vždy přiřazena jiná čísla zboží, protože jsme schopni vést záznamy až o 2000 barevných variantách daného produktu.

Barvy na objednávku

Naši zákazníci se na nás často obracejí s vlastní barevnou koncepcí. V takovém případě, je samozřejmě naším úkolem barvu nejen vytvořit, ale také ji uchovat pro případné pozdější použití. Z tohoto důvodu může být i o několik let později připravena rychle a jednoduše tatáž barva. Po obdržení druhé nebo následné objednávky lze z našich archivů okamžitě získat přesný barevný vzorec.

Balení

Proč bychom kladli takový důraz na bezchybnou výrobu našich produktů, kdybychom riskovali jejich poškození během procesu přepravy?
Vzhledem k přesnému vývoji a standardizaci procesu balení, jakož i k podrobným pokynům ohledně balení předaným našim partnerům, lze kvalitu společnosti Textura, na niž jsou naši zákazníci zvyklí, rozpoznat na dálku.

Nejdůležitější zásady ohledně balení a dopravních specifikací pro tkaniny:

Polyfilm Je velmi pevný a současně flexibilní a poskytuje ochranu tkanin proti poškození při přepravě.
Kartonový válecDíky vnitřnímu průměru 30 až 50 mm a tloušťce stěny 5 mm je lze snadno pomocí pákové tyče rolovat na střižním stole, aniž by se deformoval pod tíhou materiálu.
Čárový kód
Štítky s čárovými kódy poskytují informace potřebné pro identifikaci válců.

Jak se tkaniny, které dodáváme, testují?

 • Testy Innovatex pro testování složení a struktury materiálu
 • zkoušky pevnosti (mez pevnosti v tahu, strukturní pevnost, skluz příze podél stehu atd.)
 • zkoušky stálobarevnosti (světlo, praní, oděr, pocení, čistírna, sliny atd.)
 • testy rozměrové změny
 • změna povrchu a zkoušky trvanlivosti (odolnost v ohybu, nepropustnost vůči vodě, propustnost vzduchu, mačkavost, test žmolkování, odolnost proti opotřebení atd.)
 • zkoušky odolnosti proti plameni
 • chemické testy (obsah kontaminantů, zakázaná alergenní barviva, konzervační činidla, retardéry hoření atd.)

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí je v zájmu budoucích generací, ale tohoto úkolu se musíme zhostit my všichni. Respektování zásad ochrany životního prostředí v textilním průmyslu může výrazně snížit velikost ekologické stopy zanechané továrnami. Od samého začátku neustále pracujeme na stanovení negativních dopadů naší společnosti na životním prostředí a zavádíme zvláštní opatření k jejich zmírnění.

Co může společnost v textilním průmyslu udělat pro to, aby snížila objem znečišťování životního prostředí:

 • minimalizovat množství odpadních vod (opětovné použití, úprava)
 • snížení znečištění ovzduší snížením emisí znečišťujících látek
 • snížit množství odpadu
 • snížit nepřímé faktory zatížení (snížení znečištění vznikajícího v důsledku různých dopravních požadavků a balení)
 • minimalizovat hlukovou zátěž

Textura klade velký důraz na to, že spolupracuje pouze s partnery, kteří jsou držiteli hodnocení Oeko-Tex. Tato nezávislá mezinárodní ratingová instituce analyzuje tkaniny a provádí audity jejich výrobního procesu.

Oblasti analýzy a auditu:

 • používání nelegálních materiálů
 • použití regulovaných povolených materiálů
 • analýza známých škodlivých látek
 • kontrola dalších aspektů s dopadem na lidské zdraví.

Textilní ekologie

Textilní ekologie se zabývá čtyřmi oblastmi. Jedná se o výrobu, lidské vlivy, kvalitu použití tkaniny a nakládání s odpady.

 • V oblasti výroby se posuzuje, jaké dopady má výroba textilií a oděvů na životní prostředí a lidi. To zahrnuje bezpečnost na pracovišti, energetickou účinnost, ale také hluk a expozici vůči prachu.
 • Podoblast lidské ekologie se zaměřuje na člověka a zkoumá, jaké dopady na něj mají tkaniny a materiály použité k jejich výrobě.
 • Kvalita použití tkaniny hodnotí, jaké dopady na životní prostředí má praní, čištění a konzervace látek.
 • Oblast nakládání s odpady na konci procesu se zabývá problematikou, jak lze tkaniny likvidovat nebo recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Společenská odpovědnost firmy

 • Oblast Společenské odpovědnosti firmy (CSR – Corporate Social Responsibility) existuje asi od roku 1960. V té době začínaly společnosti identifikovat zainteresované subjekty, na něž měla jejich činnost dopad, a samy tyto dopady vysvětlovat.
 • Společnost Textura se projevuje jako odpovědný podnik a neustále věnuje pozornost a vynakládá úsilí na sladění zájmů našich zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů a životního prostředí. Naše společenská odpovědnost firmy zahrnuje následující oblasti:
 • Statutární shoda. Naše firma má své vlastní pobočky v několika zemích a zákazníky a obchodní partnery v několika desítkách zemí. Naše činnost je v souladu s mezinárodními i místními zákony, a tak očekáváme, že je budou dodržovat i naši partneři. Nejdůležitějšími zákonnými oblastmi jsou obchodní zákony, zákoník práce, zákon na ochranu zdraví při práci a bezpečnost, stejně jako psaná i nepsaná pravidla podnikatelské etiky.
 • Pracovníci společnosti Textura pocházejí z různých zemí a různých kulturních a jazykových oblastí. Tato rozmanitost přináší jedinečné hodnoty a pohledy do života naší společnosti. To je spojeno pod hlavičkou společných cílů a naše společnost tak získává jedinečný charakter.
 • Věříme v princip rovného zacházení. V naší společnosti nedochází k diskriminaci na základě rasy, pohlaví, rodinného stavu nebo náboženství.
 • Největší hodnotou naší společnosti jsou její zaměstnanci. Všichni naši zaměstnanci mají jasný popis pracovní pozice a znají a chápou cíle své práce. K jejich vývoji slouží školení individuálně přizpůsobené jednotlivým kariérním pozicím a průběžná zpětná vazba.
 • Ve společnosti Textura necháváme otevřené dveře, ale jsme také pro otevřenou komunikaci v rámci našeho personálu. Systém videokonference umožňuje komunikaci mezi dceřinými společnostmi; v důsledku toho se také snížil počet obchodních cest, což má za následek menší ekologickou stopu pro společnost.
 • Neustále podnikáme kroky k ochraně životního prostředí. Mezi nejdůležitější oblasti, na něž se soustředíme, patří:
  • použití recyklovaného papíru
  • recyklace papíru
  • recyklace PET
  • osvětlení s pohybovými čidly
  • používání svítidel na úsporu energie
  • používání energeticky úsporných počítačů
  • ekologicky šetrné dopravní prostředky vybavené moderními motory
  • podpora dojíždění hromadnou dopravou a sdílení automobilů
  • snížení počtu služebních cest
 • Při výběru dodavatelů dbáme na to, aby zastávali tytéž hodnoty. Při obchodování s nimi se v každém ohledu řídíme zásadami poctivého jednání a dlouhodobé spolupráce. Vždy svým obchodním věřitelům platíme včas.

Textura proti dětské práci

Podle odhadu Mezinárodní organizace práce (ILO) ve světě pracuje téměř 215 milionů dětí ve věku 5 až 17 let. 115 milionů z nich vykonává nebezpečnou práci (údaje z roku 2013).

Je nemožné přesně říci, kolik dětí v současnosti pracuje v různých provozech na výrobu a zpracování textilu, ale naše společnost co nejrozhodněji odsuzuje vykořisťování dětí, proto pracujeme výhradně s dodavateli, který se smluvně zaváží, že budou zaměstnávat pouze zákonu odpovídající pracovní síly, dodržování této povinnosti naši spolupracovníci kontrolují jako součást procesu managementu kvality.